Sean Bean Sean Bean Sharpe and Teresa Sharpe and Teresa Sharpe Sharpe

Boromir Boromir Sean Sean Captain Sharpe Captain Sharpe